श्री झूलेलाल आरती : ॐ जय दूलह देवा, साईं जय दूलह देवा